dimecres, 27 de gener de 2016

10 consells de redacció
1. Buscar models . Buscar models (exemples d'allò que s'ha d'escriure: textos ja elaborats) per copiar o adaptar pot ser una bona estratègia per facilitar el procés de composició. 2. Pensar en els lectors . Els redactors experts tenen molta més consciència de la seva audiència que els aprenents. Els experts pensen en els seus lectors durant tot el procés d' elaboració del text: valoren què saben, què volen saber, com reaccionaran davant el text, quan ho llegiran, etc. Pensar en els possibles lectors és una bona estratègia per millorar la redacció.3. Buscar idees al principi . Buscar idees per a l'escrit és una activitat diferent de redactar cada idea amb les paraules i expressions que puguin entendre els lectors. Els redactors experts coneixen aquesta distinció i acostumen a realitzar les dues feines per separat: per una banda, busquen idees i, per l'altra, les redacten amb el llenguatge que requireixi cada lector. Intentar fer les dues coses alhora és més difícil. 4. Fer esborranys. Els redactors experts tenen un procés de redacció més sofisticat i acostumen a produir més esborranys que els aprenenets: llistes, esquemes, guions, correccions, reformulacions, etc. Els aprenents prescindeixen d'esborranys i revisions i, sovint, intenten escriure directament la versió final en un full en net. 


5. Fer plans i esquemes i modificar-los . Els experts fan més plans que els aprenents i també els modifiquen amb més freqüència i profunditat mentre escriuen. A més, aprenen mentre escriuen i aprofiten tot el que aprenen per millorar el text. Els aprenents senten mandra de modificar el que ja han començat i acostumen a no fer-ho. 


6. Llegir mentre s'escriu. Revisar un escrit requereix interrompre'n la redacció i llegir el que s'acaba d'escriure per confirmar que és realment el que es volia dir. Els redactors experts es caracteritzen per realitzar aquesta operació moltes més vegades que els aprenents. 


7. Revisar la forma i el contingut. Experts i aprenents entenen de manera diferent la revisió. Per als experts, revisar és una forma de millorar l'escrit: revisen molt i en profunditat, modifiquen aspectes profunds del text (hi afegeixen idees, reestructuren, eliminen paràgrafs). Els aprenents revisen poc i només la superfície: poleixen els errors ortogràfics o tipogràfics i retoquen aspectes locals de la prosa: paraules, signes gràfics o frases.

8. Escriure una idea. Els redactors experts acostumen a tenir més facilitat per reformular lingüísticament una oració o un fragment. Els aprenents són presoners de la forma lingüística original amb què han tingut una idea. 9. Escriure en circumstàncies diferents. Els experts redacten de manera diferent segons cada situació d'escriptura: paren més atenció a la correcció en els escrits formals; dediquen més temps a buscar idees i a elaborar-les, si han d'escriure d'un tema desconegut o difícil; busquen models o exemples si han d'elaborar textos desconeguts, etc. Cada situació d' escriptura, cada text, és diferent i exigeix una manera diferent d'escriure. 10. Consultar manuals i recursos virtuals. Els redactors experts utilitzen tot tipus de materials de consulta i programes informàtics per escriure: consulten el diccionari i la gramàtica, verifiquen automàticament l'ortografia, etc. La diferència entre els experts i els aprenents no és que uns no cometin errors i els altres sí, sinó que els experts saben que poden equivocar-se; revisen per trobar els errors comesos i els corregeixen

1 comentari:

  1. I s'ha escapat un consell molt important ... Llegir de tot! Una de les principals raons per tenir una ment creativa és tenir nocions bàsiques de gairebé tot, per això considero molt rellevant per tenir una bona redacció, un bon hàbit de lectura i ser capaç d'interessar-se per tot.

    A més també hi ha cursos de redacció
    molt interessants que enforteixen les qualitats d'un mateix.

    ResponElimina