diumenge, 26 de març de 2017

L'article d'opinió. Consells de redacció

LA PLANIFICACIÓ


Abans de començar a escriure és recomanable fer una breu reflexió per analitzar quines són les circumstàncies que porten el redactor a comunicar-se per escrit; és a dir, es tracta d'estudiar la situació comunicativa i saber quin ha de ser l’objectiu del text, a qui s’adreça, com es vol transmetre el missatge i què es vol aconseguir amb el text. Així mateix, també cal ordenar les idees a fi d’organitzar la informació que ha d’aparèixer en el text. A més, si es vol aconseguir un alt nivell d’eficàcia comunicativa, cal aplicar els criteris estilístics que permetin obtenir la màxima precisió, claredat i concisió en allò que volem expressar.


CONSELLS PER PLANIFICAR UN TEXT. ABANS D'ESCRIURE


— Determineu quin és l’objectiu del text que anem a redactar.
Què vull dir?
Què vull aconseguir?
Com vull que reaccionin els lectors?
Com puc formular el meu objectiu?


— Fixeu amb claredat a qui ens adrecem. Tenim en compte l'audiència.
A qui m'adreço? Qui llegirà el text?
Què saben aquestes persones?
Quin impacte vull causar?
Què haig d'explicar?
Quan i com llegiran el text?


— Tingueu present que sou l'emissor/el comunicador d'una o diverses idees
Quina relació establiré amb l'audiència?
Com em presentaré?
Quina imatge vull projectar en l'escrit?
Quin to adoptaré?
Què saben de mi els lectors?


— Penseu de quina manera ho volem dir. Quin tipus de text he d'escriure?

Com serà el text? Serà llarg, serà curt?
Quin llenguatge utilitzaré (estàndard, formal, informal?)
Quantes parts tindrà? Com l'estructuraré?
Com me l'imagino?


— Establiu el missatge que es vol donar amb claredat. Genereu idees. Feu un esquema

Com ordeno la informació/les idees de manera lògica?
Evito ambigüitats en el missatge?
Busco la manera més clara per expressar-me? Tendeixo a la naturalitat?
Procuro expressar-me amb la màxima concisió possible i em concentro en el qe realment és essencial?I, finalment, una lectura recomanable: A propòsit de la subjectivitat

1. Llegiu atentament els enunciats

2. Visualitzeu i analitzeu diferents models

3. Analitzeu la situació.
No tingueu por. Penseu i escriviu en un full en blanc l'objectiu del text que heu d'escriure. Què vull escriure?
Penseu i escriviu a qui adreçareu l'article. Quins seran els destinataris. Quin tipus de registre utilitzareu (especialitzat, culte, estàndard...). A qui vull escriure?
Com vull aparèixer com a emissor?
Genereu idees. Feu una pluja d'idees sobre què podríeu expressar. Penseu en el tema, els motius, el missatge, la situació comunicativa. (La pluja d'idees pot contenir tant frases com paraules clau...); és a dir, escriviu tot tot el que us passi pel cap. Escriptura automàtica, a raig. Penseu en lèxic propi del tema (esports, futbol, construcció, personalitats, ). Sobre què vull escriure?
Tingueu en compte que haureu d'argumentar: quines tècniques puc utilitzar. Quines estructures sintàctiques em poden anar bé. Quins mots puc fer servir? Observació de models. Per a què vull escriure?


4. Planifiqueu el text
Elaboreu un esquema. Estructureu les idees que us hagin sorgit. Què diríeu en la introducció? Com la plantejaríeu? Com contextualitzareu el tema? Quin punts bàsics desenvoluparíeu? Quin podria ser el fil conductor de l'article? Quina podria ser la conclusió de tot plegat? Com ho vull escriure?Consells per redactar un escrit amb èxit

Qüestions que cal tenir en compte a l'hora d'escriure:

Adequació: emissor, receptor, gènere, to, plagi, extensió. color blaur
Construcció del discurs: cohesió, estructura, paràgrafs, connectors, puntuació. color groc
Repertori lingüístic: lèxic, sintaxi, recursos retòrics. color verd
Correcció: ortografia, morfosintaxi i lèxic. color rosa

Recordeu que vam quedar que faríeu un recull dels encerts i dels errors dels vostres escrits. Si no ho heu fet abans, ara és l'hora d'imprimir el Dietari d'encerts i errors. 

_________

Proposta d'articles (entrega setmana del 3 d'abril). Trieu-ne un.

Heu d'escriure un text de 350 a 400 paraules aproximadament.

Treballar a qualsevol preu/Treballar a qualsevol preu?

Emprenedors (cliqueu en aquest enllaç i trobareu l'enunciat i els estímuls)
 Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada