El correu i la carta formal


CORREUS I CARTES FORMALS Correus i Cartes formals


1. Fórmules de salutació i comiat

page1image3200
Un correu o una carta és una comunicació escrita interpersonal i de contingut molt divers. El destinatari i l’objectiu del text determinen el tipus de carta que redactem.
En els correus i les cartes de l’àmbit de l’empresa i de l’administració s’utilitza un llenguatge formal, neutre i força estereotipat. A més, tenen una estructura marcada. Poden tenir objectius diversos, com ara demanar i donar informació, queixar-se, agrair algun servei.


salutació
Comiat
Distingit senyor, Distingida senyora, Senyor/senyora, Senyors,
Benvolgut senyor, Benvolguda senyora, Benvolgut amic,
Us saludo atentament.
Aprofito l’ocasió per saludar-vos atentament. Us saludo amb respecte.
Atentament,
Cordialment, Ben cordialment,
Una salutació cordial,

2. Tractaments de formalitat. tractament del redactor
page1image19600 page1image19760 page1image19920 page1image20240 page1image20560
jo
Em plau comunicar-vos que ja ha sortit editat el treball El sexisme a la UdG.
page1image22496 page1image22656 page1image22816 page1image23296
nosaltres
Ens plau comunicar-vos que ja ha sortit editat el treball El sexisme a la UdG.

page1image26984
tractament del destinatari
page1image28416 page1image28576 page1image28736 page1image29056 page1image29376
vós
vostè / vostès
page1image30832 page1image30992 page1image31152 page1image31632
2a persona del plural. Els pronoms febles relacionats amb aquest tractament no varien depenent del gènere i el nombre.: us -vos
3a persona. Els pronoms que s’hi refereixen canvien de forma segons el gènere i el nombre.
page1image35456 page1image35776

us informem que el vostre compte corrent.... us saludem atentament

L’informem que el seu compte corrent... Els informem que el seu compte corrent....


page2image3824
el saludem (masculí) atentament la saludem (femení) atentament els saludem (masculí) atentament 
les saludem (femení) atentament
3. Estructura de la carta formalpage2image7896
Capçalera
page2image9280
Maria Codina 
Àrea de Documentació 
Departament de Cultura Generalitat de Catalunya

Destinació

Sr. Andreu Cervera i Puig 
C. Assumpta, 57, 3r 2a 
17162 Barcelona


Salutació


Senyor,Cos de la carta
page2image18856
Introducció

En resposta a la vostra carta del 17 de febrer, en primer lloc, em plau felicitar- vos per l'interès que demostreu per la llengua catalana.

Exposició
Pel que fa a obres de consulta sobre l'ús de les majúscules i les minúscules, us recomanem l’apartat Majúscules i minúscules del llibre d’estil de la UdG. També podeu consultar el web de la llengua catalana, apartat "Assessorament lingüístic", a l'adreça d'Internet http://cultura.gencat.net/llengcat.
Conclusió
Comiat
Espero que pugueu resoldre els vostres dubtes i aprofito l'ocasió per saludar-vos atentament.

SignaturaMaria Codina Valls Cap de l'Àrea de DocumentacióDatació
page2image35800
Barcelona, 28 de febrer de 2012

Postdata (opcional)
page2image38768


4. Fraseologia habitual
Com a resposta a la vostra carta amb data [...]
Em plau fer-vos arribar [...]
Us escric per demanar-vos que [...]
D’acord amb la petició que ens vau adreçar [...] Com ja deveu saber [...] Lamento haver de comunicar-vos [...]
Vull agrair-vos la tramesa [...]
Amb motiu de [...]
Us adreço aquesta carta per informar-vos [...]
Tal com vam quedar en la nostra conversa telefònica [...] Us trameto, adjuntes, [...] Si en voleu més informació, podeu adreçar-vos a [...]
Estic a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que us convingui.
 • Remarques
 • Les cartes formals han de ser clares i sintètiques. 
 • És important utilitzar connectors per cohesionar i estructurar la carta. 
 • Cal mantenir el mateix tractament per a l’emissor i el receptor al llarg de tot el text. 

5. Activitats

1. Canvia els fragments següents de tractament fent els canvis que considereu necessaris. 

De tu a vós

T’informem que cal tramitar la renovació de la beca de col·∙laboració.

El motiu d’aquesta carta és fer-te arribar informació d’algunes de les novetats que posem a la teva disposició al nostre centre.

Et trametem, adjunt, el butlletí que edita trimestralment el nostre grup de recerca. En aquest número t’informem de totes les activitats que durem a terme aquest hivern.


De tu a vostès

Tenim el goig de comunicar-te que t’hem concedit l’ajut per al projecte Diàleg. Estic a la teva disposició per aclarir-te qualsevol dubte.

De tu a vostè

Et recordo que els materials que ens demanaves els podràs recollir a partir de la setmana vinent al taulell de préstec de la biblioteca.


6. Revisar la carta formal
A continuació et proposem una sèrie de preguntes sobre aspectes importants dels textos i, concretament, de les cartes formals perquè puguis valorar alguns dels aspectes rellevants d’aquests tipus de text i detectar qüestions que puguis corregir o reelaborar.
 1. Quin és l’objectiu de la carta? El text l’aconsegueix?
 2. Aporta tota la informació necessària? Evita la informació irrellevant i reiterativa?
 3. El registre és adequat a la situació comunicativa?
 4. S’organitza en una estructura clara? Conté tots els elements característics de la
  carta?
 5. La informació està dividida en paràgrafs amb sentit?
 6. Les idees segueixen un ordre lògic?
 7. Les frases són clares?
 8. Quin tractament fa servir per referir-se al receptor? És coherent al llarg de tot el
  text? I el del redactor?
 9. Fa ús dels connectors per connectar les idees?
 10. L’ús dels signes de puntuació és adequat?
 11. El text és correcte? He revisat amb atenció els aspectes ortogràfics i gramaticals que em resulten més difícils?
12. Fa servir un lèxic ric i precís?


Ampliació de continguts: 
Babel EstilUdG 
El correu electrònic (UOC)

Estil. Eviteu expressions discriminatòries. Cal usar un llenguatge que no descrimini per raons de sexe, raça, cultura, dialecte, etcMarcar les diferències 

I un altre punt de vista

Una entrevista de la conferenciant a Vilaweb "Que s'acabi aquesta comèdia de desdoblar en masculí i en femení, diu la filòloga Carme Junyent

Article Quim Monzó Correcció 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada