L'expressió oral

A fi de fer una bona exposició oral us aconsellem una lectura detinguda a l'apartat destinat a aquesta finalitat en l'enllaç Argumenta“El bon orador, l’orador eficaç, va al gra i s’explica de forma transparent. I, per anar al gra, necessita saber perfectament què és el que vol dir.”J. Rubio i F. PuigpelatEn el moment de parlar en públic, tot orador s’ha de proposar un objectiu previ: captar l’atenció de l’auditori durant el temps que duri la intervenció. Però serà difícil que ho aconsegueixi si el contingut de l’exposició no passa d’un cúmul de dades desordenades i amb poca relació amb l’auditori i el context. Una bona exposició ha de partir d’un punt per arribar a un de final. L’elaboració del guió permet traçar aquest camí a partir de les relacions que s’estableixen entre les idees. 

Abans de començar, mireu-vos aquest enllaç :CONSELLS I ORIENTACIONS PER FER UNA BONA EXPOSICIÓ ORAL


Abans de posar-se a parlar, cal preparar un esquema o guió


1. Primer de tot, cal tenir present les persones a qui ens adrecem, l'objectiu de l’exposició i el registre o la varietat lingüística adient a la situació comunicativa.


2. Després, s’ha de cercar informació sobre el tema del qual volem parlar.

3. És altament recomanable anotar en un full les idees que hagi de contenir l’esquema, i destriar les principals de les secundàries.


4. A continuació es pot redactar l’esquema tenint en compte les tres parts en què ha d’estar estructurada: introducció, desenvolupament i conclusió.


Quan comenceu a fer l’exposició oral, tingueu present els recursos lingüístics o expressius.


1. Heu de ser clars, precisos i concisos. Les idees que s'exposen han de ser rellevants (eviteu les repeticions innecessàries i les contradiccions). Us pot ajudar l'esquema següent (exposició de la tesi o idea principal, justificació o argumentació i exemple, si s'escau)

2. Heu de tenir en consideració el temps previst, en aquest cas uns cinc minuts.3. Heu d’aconseguir mantenir l’atenció de les persones a qui us adreceu.


• Actueu amb naturalitat

• Parleu amb un to de veu prou alt, articulant bé els sons a fi que el missatge arribi de forma clara.


• Empreu gestos i expressions que reforcin la paraula i mireu totes les persones que us escolten.


• Varieu la velocitat i el to de la intervenció perquè no es faci monòtona


Cal emprar connectors per organitzar el discurs.


• Per introduir el tema: en primer lloc, primer, per començar, d’entrada, parlaré primer de...


• Per canviar d’idea o desenvolupar-la: a continuació, tot seguit, després, d’una banda .... de l’altra, com hem dit abans, així...

• Per introduir la conclusió: finalment, per acabar, en definitiva, en conclusió, per concloure direm...

Els pronoms, els possessius i els demostratius també us ajudaran a evitar repeticions. 

Habilitats comunicatives. Expressió oral (UAB)